Het energiespel is een onderdeel van jeroen.nl

Voorspel de stroomprijs & win!

Exact goed? Dan win je maximaal 449 euro.

De prijzen voor stroom wisselen bij een dynamisch energiecontract ieder uur. Kan jij de prijzen van volgende week nauwkeurig voorspellen?

Voorspel de hoogste, laagste en gemiddelde prijs, verdien punten en win mooie prijzen in week, maand, kwartaal en jaarklassementen. Heb je de laagste prijs exact goed? Dan win je maximaal 449 euro.

Wil je het opnemen tegen collega's, vrienden of je buurman? Maak dan een subleague aan en maak je eigen klassement.

, , en

Iedere week een nieuwe kans! Geef je voorspellingen door vóór vrijdag 21:00.

cent
Tip: de laagste inkoopprijs was vorige week -15.16 cent per kWh.
cent
Tip: de gemiddelde inkoopprijs was vorige week 5.57 cent per kWh.
cent
Tip: de hoogste inkoopprijs was vorige week 14.27 cent per kWh.

Veelgestelde vragen

Per week moet je 3 voorspellingen doen: de laagste prijs, de hoogste prijs en de gemiddelde prijs. Per voorspelling kan je 250 punten verdienen. Per week kan je dus 750 punten verdienen. We geven je een uitleg aan de hand van een voorbeeld. 

Je doet in een bepaalde week de volgende voorspellingen
- Laagste prijs: 2,78 cent per kWh
- Hoogste prijs: 31,88 cent per kWh
- Gemiddelde prijs: 12,14 cent per kWh

Nadat de week is afgelopen word bekeken wat de echte marktprijzen zijn geweest: 
- Laagste prijs: 3,14 cent per kWh
- Hoogste prijs: 42,12 cent per kWh
- Gemiddelde prijs: 22,54 cent per kWh

De verschillen tussen voorspellingen en échte prijzen zijn: 
- Laagste prijs: 0,36 (3,14-2,78)
- Hoogste prijs: 10,24 (42,12-31,88)
- Gemiddelde prijs: 10,40 (22,54-12,14)

Per voorspelling kan je maximaal 250 punten verdienen. Op basis van de verschillen krijg je minpunten. Hoe groter het verschil, hoe meer minpunten. Voor ieder verschil van 0,05 cent krijg je 1 minpunt. 

Je krijgt de volgende minpunten (afgerond). 
- Laagste prijs: 0,36 / 0,05 = 7
- Hoogste prijs: 10,24 / 0,05 = 205
- Gemiddelde prijs: 10,40 / 0,05 = 208

Je hebt in totaal 420 punten verdiend (7 + 205 + 208). 

Het algemeen klassement is een klassement die word bepaald op basis van alle deelnemers en gescoorde punten in de laatste 24 maanden. Hoe meer punten je hebt verdiend, hoe hoger je in het klassement staat. Sla je 24 maanden lang geen voorspellingen meer op dan verdwijn je automatisch uit het algemeen klassement.

Iedereen heeft met energie te maken. Dat is de reden dat wijk dit spel voor iedereen toegankelijk maken. Om bewustwording te creëren waar onze energie vandaan komt, hoe het geproduceerd word en wat je kan doen om te besparen. Eventuele prijzen worden aangeboden door geselecteerde betrouwbare partners.

Het energiespel bestaat uit een aantal verschillende klassementen.  

  1. Een weekklassement
  2. Een maandklassement
  3. Een jaarklassement
  4. De ‘extra prijs’ 🏆

Week klassement - je wint ‘de eer’

Win je het weekklassement, dan win je de eer. Hoe vet is dat! Het weekklassement is een klassement met alle deelnemers die voorspellingen voor x-week hebben opgeslagen. “x” staat in dit geval voor een weeknummer. 

Maand klassement - Dé Jeroen.nl Hoodie

Het maandklassement bestaat uit alle weken die in x-maand voorkomen. Het kan zijn dat x-week in 2 maandklassementen voor komt.

Voorbeeld: het laatste dag van de maand maart is op een dinsdag. Op woensdag start april. Deze week telt mee voor de maanden maart én april. 

Jaar klassement - prijzen nog niet bekend

Het jaarklassement bestaat uit alle weken die in x-jaar voorkomen. Het kan zijn dat x-week in 2 jaarklassementen voor komt. 

Voorbeeld: het laatste dag van de maand december is op een woensdag. Op donderdag start het nieuwe jaar. Deze week telt mee voor beide jaren. 

De “extra prijs” van maximaal 449 euro 🏆

Voorspel je de laagste energieprijs per kWh in een bepaalde week exact juist (dus op 2 decimalen achter de komma), dan is de “extra prijs” voor jou! Er kan per week maximaal 1 “extra prijs” worden gewonnen. 

Indien er meerdere deelnemers zijn met exact de juiste score dan zal gekeken worden naar het moment van opslaan. De deelnemer die zijn/haar voorspelling het eerste heeft opgeslagen, wint. Bewerk je op een later moment je voorspelling, dan telt dit als het nieuwe moment van opslaan. 

De “extra prijs” start altijd met 100 euro. Ieder week dat de “jackpot” niet word gewonnen, komt er 20 euro bij tot een maximum van 449 euro. 

Je kan aan het spel deelnemen wanneer je maar wilt. Iedere week is er een nieuw spel, dat gaat op weeknummer. Er zijn per jaar dus 52 rondes. Iedere nieuwe week start op maandag. Je moet uiterlijk op vrijdag 21:00 je voorspelling voor de week “daarna” hebben opgeslagen. Ben je te laat, dan gaat je voorspelling mee naar de week daarna. Heb je al een voorspelling opgeslagen dan kan je deze bewerken tot de vrijdag 21:00. 

Voorbeeld: 
Het is nu dinsdag van week 21. Je kan tot vrijdag 21:00 je voorspelling doorgeven voor week 22. Vanaf vrijdag 21:00 gaat je voorspelling mee voor de week 23. 

Jazeker, dat is niet mogelijk. Je hebt de hele week, tot vrijdag 21:00, om je voorspellingen voor de energieprijzen te wijzigen. 

Het energiespel is toegankelijk voor alle mensen met de Nederlandse nationaliteit. Het kan zijn dat een specifieke subleague alleen is toegestaan voor inwoners van een specifieke regio, aanbieder of bedrijf. Tijdens registratie moet je jouw nationaliteit opgeven. Voor het uitkeren en/of toesturen van prijzen zal altijd worden gecontroleerd of een deelnemer de Nederlandse nationaliteit bezit.

Nee, dat is conform onze Algemene Voorwaarden, niet toegestaan. Bij het winnen van een prijs zullen wij altijd onderzoek doen naar de echtheid van het winnende account en laten wij verifiëren of de winnaar ook daadwerkelijk 18 jaar of ouder is én de Nederlandse nationaliteit heeft. Voor subleagues kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Alle spellen op jeroen.nl zijn toegankelijk voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Bij het winnen van een prijs zullen wij altijd de identiteit van een winnaar verifiëren. Conform onze Algemene Voorwaarden kunnen wij besluiten een prijs niet uit te keren als wij twijfels hebben bij de autentiteit van een winnaar.

Indien je een prijs hebt gewonnen vragen wij legitimatiegegevens op of maken gebruik van een online dienst waarmee jij jouw leeftijd kunt doorgeven. Wij controleren accounts van winnaars altijd op verdachte handelingen of activiteiten. Conform onze Algemene Voorwaarden (waar iedere deelnemer bij aanmelding mee akkoord is gegaan) mag je per persoon slechts 1 account aanhouden. Bij overtreding van onze Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht toe om een prijs niet tot uitkeer te brengen en accounts te de-activeren. 

Iedere deelnemer die zijn of haar voorspellingen voor x-week heeft opgeslagen doet automatisch mee in een weekklassement

Om prijzen te winnen in een maandklassement moet je minimaal 2 weken actief zijn geweest in de betreffende maand. Om prijzen te winnen in een jaarklassement moet je minimaal 26 weken actief zijn geweest in het betreffende jaar. 

Speel je mee in een (besloten) subleague, dan kunnen aanvullende voorwaarden en regels gelden.