Slim met energie. Een groot begrip. Want wat is slim? En wat is energie?

Slim zijn omvat het vermogen om te leren, problemen op te lossen, kritisch te denken, te analyseren en nieuwe concepten te begrijpen.

Energie beschrijft de mogelijkheid om arbeid te verrichten. 

Wat hebben slim en energie met elkaar gemeen? En waarom zou je slim met energie willen omgaan? We geven je er zo goed als mogelijk een antwoord op. 

Volg de volgende link als je op zoek bent naar handige tips om in en om het huis energie te besparen

slim met energie besparen

Veelgestelde vragen over energie

Energie heb je (in de vorm van kWh) nodig om je apparaten in huis te kunnen gebruiken. Domotica kan je helpen om apparaten op sommige momenten geautomatiseerd aan of uit te zetten. Dynamische energieprijzen stimuleren je om bewust met energie om te gaan en daarmee geld te besparen en duurzame energie te gebruiken. 

Kortom: met het slim inregelen van je huishoudelijke apparaten door middel van domotica automatiseer je je energieverbruik. En dat is goed voor het milieu en jouw portemonnee. 

Energie beschrijft de mogelijkheid om arbeid te verrichten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de wind die energie bevat waarmee een boom omver kan worden gewaaid. Of warm water bevat energie waarmee je je huis kunt verwarmen. Natuurkundig gezien kan energie nooit verloren gaan. Het gaan alleen van de ene vorm over in de andere. 

Een energiebron is iets wat in de natuur, zonder menselijk handelen, kan worden gevonden en waarvan uit mensen een bruikbare energiedrager kunnen produceren. Voorbeelden zijn aardgas, steenkool, zonlicht, wind, aardwarmte en uranium. 

Een stof of verschijnsel die direct door mensen kan worden gebruikt om arbeid te verrichten. Voorbeelden zijn elektriciteit, waterstof, warm water of warme lucht. 

Duurzame energie (ook wel hernieuwbare energie) is energie die gewonnen wordt uit bronnen die aanvulbaar zijn en geen CO2 uitstoten. Voorbeelden zijn zonne-energie, windenergie, biomassa, aardwarmte en waterkracht. 

Fossiele energie is energie dat gewonnen wordt uit materie uit diepe aardlagen. Deze materie is tijdens een proces van miljoenen jaren ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven. Tijdens het verbruikt komt CO2 vrij. Voorbeelden zijn aardolie, aardgas en steenkool. 

Een dynamische energiecontract is een overeenkomsten waarbij de prijs van energie (kWh) per uur kan verschillen. De prijs is afhankelijk van vraag en antwoord. Voordelen zijn dat je je energiegebruik kan afstemmen op de prijs waardoor je uitgaven voor energie kunnen dalen. Je betaald geen marge aan je energieleverancier en bent bewust bezig met je energiegebruik. 

Let op: er zijn ook risico's verbonden aan dynamische energiecontracten. Gaat de prijs hard omhoog, dan betaal ook jij meer per ingekochte kWh. 

Domotica omvat alle technologische hulpmiddelen die bijdragen aan de automatisering van routinetaken in huis. Door bijvoorbeeld het instellen van tijdschema's wordt je woning 'slim' met behulp van domotica. 

Om een effectieve communicatie tussen alle apparaten in je huis te bewerkstelligen, koppel je ze aan een smart home platform. Voorbeelden zijn Homey, Google Home, Apple Homekit en vele anderen. Deze platformen maken het mogelijk om deze apparaten op afstand te (laten) bedienen. Hoe uitgebreider je domotica assortiment is, hoe slimmer je je huis kan maken.

Handige informatie over slim omgaan met energie

Wat is energie?

Energie beschrijft de mogelijkheid om arbeid te verrichten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de wind die energie bevat waarmee een boom omver kan worden gewaaid. Of warm water bevat energie waarmee je je huis kunt verwarmen. 

Natuurkundig gezien kan energie nooit verloren gaan. Het gaat alleen van de ene vorm over in de andere. 

Er is toch genoeg energie op aarde?

Nee, energie is niet onuitputtelijk. Je hoort vaak de term 'onuitputtelijke energiebronnen', maar dat betekent niet dat alle energie onuitputtelijk is.

Neem bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Ze ontstaan in miljoenen jaren uit organisch materiaal. We gebruiken ze veel sneller dan ze kunnen worden vervangen. Dus, ze raken op.

Aan de andere kant hebben we duurzame (hernieuwbare) energiebronnen. Denk aan zon, wind en water. Deze energiebronnen zijn wel onuitputtelijk. Ze vernieuwen zichzelf continu. We moeten slim zijn in hoe we deze bronnen benutten en vooral hoe we ze de opgewekte energie langdurig kunnen opslaan. Het weer is niet altijd perfect voor zonne- of windenergie.

Dus, is energie onuitputtelijk? Het hangt ervan af over welk soort energie je het hebt. Jouw keuzes in energiegebruik doen ertoe.

Wat is een energiebron?

Een energiebron is iets wat in de natuur, zonder menselijk handelen, kan worden gevonden en waarvan uit mensen een bruikbare energiedrager kunnen produceren. 

Voorbeelden zijn aardgas, steenkool, zonlicht, wind, aardwarmte en uranium. 

Wat is een energiedrager?

Een stof of verschijnsel die direct door mensen kan worden gebruikt om arbeid te verrichten. 

Voorbeelden zijn elektriciteit, waterstof, warm water of warme lucht. 

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie (ook wel hernieuwbare energie) is energie die gewonnen wordt uit bronnen die aanvulbaar zijn en geen CO2 uitstoten.

Voorbeelden zijn zonne-energie, windenergie, biomassa, aardwarmte en waterkracht. 

Wat is fossiele energie?

Fossiele energie is energie die gewonnen wordt uit materie uit diepe aardlagen. Deze materie is tijdens een proces van miljoenen jaren ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven. Tijdens het verbruik komt CO2 vrij. 

Voorbeelden zijn aardolie, aardgas en steenkool. 

Wat is dynamische energie?

Een dynamische energiecontract is een overeenkomsten waarbij de prijs van energie (kWh) per uur kan verschillen. De prijs is afhankelijk van vraag en aanbod. Voordelen zijn dat je je energiegebruik kan afstemmen op de prijs waardoor je uitgaven voor energie kunnen dalen. 

Je betaalt geen marge aan je dynamische energieleverancier en bent bewust bezig met je energiegebruik. 

Let op: er zijn ook risico's verbonden aan dynamische energiecontracten. Gaat de prijs hard omhoog, dan betaal jij ook meer per ingekochte kWh.

Wat hebben energie, dynamische energie en domotica met elkaar gemeen?

Energie heb je (in de vorm van kWh) nodig om je apparaten in huis te kunnen gebruiken. Domotica kan je helpen om apparaten op sommige momenten geautomatiseerd aan of uit te zetten. Dynamische energieprijzen stimuleren je om bewust met energie om te gaan en daarmee geld te besparen en duurzame energie te gebruiken. 

Kortom: met het slim inregelen van je huishoudelijke apparaten door middel van domotica automatiseer je je energieverbruik. 

En dat is goed voor het milieu en jouw portemonnee.