Onderzoek verzekeraars: wat vinden ze van thuisbatterijen? Algemene strekking: installatie door erkend installateur!

Opgewekte of goedkoop ingekochte energie kun je zelf opslaan. Met een thuisbatterij (ook wel thuisaccu genoemd). De prijs per kWh gaat omlaag en de veiligheid van batterijen neemt, door nieuwe technieken, toe. Steeds meer particulieren gaan over tot een aanschaf nu de salderingsregeling de komende jaren gaat verdwijnen. 

Echt geld verdienen met je thuisbatterij is in de huidige markt een uitdaging.

Maar wat denken verzekeraars over jouw thuisbatterij? Heeft dit gevolgen voor de opstal- of woonhuisverzekering als het bijvoorbeeld gaat om brandveiligheid?

We maakten in oktober en november 2023 een rondje langs twaalf grote verzekeraars. Je kunt immers maar beter goed voorbereid zijn als je een thuisbatterij wilt gaan plaatsen of je (thuis)situatie erop aanpassen als je al een batterij hebt geplaatst of laten plaatsen. 

onderzoek thuisbatterij verzekeraars

Aan alle teksten in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Dit artikel is geschreven op 26 november 2023. Polisvoorwaarden kunnen zijn aangepast. Zorg dat je jouw situatie altijd toetst bij jouw opstal of woonhuisverzekering. 

Drie snelle conclusies

 • Veel verzekeraars hebben niks over thuisbatterijen in hun polisvoorwaarden staan.
 • Veel verzekeraars vinden thuisbatterijen passen in het rijtje zonnepanelen, omvormers en warmtepompen. 
 • Advies: laat de installatie van een thuisbatterij aan een erkend installateur over. 
Wij verwachten dat door afschaffing van de salderingsregeling de vraag naar thuisbatterijen fors zal toenemen.
Martijn Bosman, CX Productmanager bij Unigarant / ANWB

Welke verzekeraars hebben wij vragen gesteld?

Op 16 oktober 2023 hebben wij onderstaande verzekeraars per email (of via een contactformulier) vijf vragen gesteld. Beloftes over reactietijden werden helaas niet gehaald, met uitzondering van Ohra, goed gedaan! 

Op 23 oktober 2023 hebben we per email een herinnering gestuurd. Helaas was de respons wederom matig, waarna we op 30 oktober telefonisch een poging tot contact en het verkrijgen van informatie hebben gedaan. Na uren in de wacht te hebben gestaan en diverse verbroken verbindingen hebben we uiteindelijk vanuit elke verzekeraar een standpunt kunnen krijgen.

Welke vragen hebben wij gesteld?

 1. Zijn er specifieke wijzigingen of clausules in de brandverzekering vereist wanneer huiseigenaren thuisbatterijen installeren?
 2. Leidt de installatie van thuisbatterijen tot veranderingen in de premie voor de brandverzekering?
 3. Zijn er aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor het installeren en onderhouden van thuisbatterijen om de brandveiligheid te waarborgen?
 4. Hoe behandelt uw verzekeringsmaatschappij claims met betrekking tot schade die verband houdt met thuisbatterijen?
 5. Is er specifieke informatie die huiseigenaren moeten verstrekken aan hun verzekeringsmaatschappij wanneer ze thuisbatterijen installeren?
Thuisbatterijen zijn gedekt onder onze royale woonhuisverzekering, mits op het dak bevestigd.
Klaverblad verzekeringen

Wat zijn de antwoorden van verzekeraars op onze vragen?

Promovendum

Promovendum wilde eerst meer weten over de woning en de geplande locatie van de thuisbatterij. Vragen over thuisbatterijen zijn zeldzaam voor hen. 

Na collegiaal overleg bleek dat er geen specifieke eisen aan thuisbatterijen zijn. Belangrijk is dat na een calamiteit (zoals brand) geen installatie- of constructiefouten aan het licht mogen komen. Dus een erkend installateur is vereist.

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ✅ artikel 4.h

Interpolis

De klantenservice kon niet direct een antwoord geven op de gestelde vragen. Na doorverwijzing bleek dat thuisaccu's standaard meeverzekerd zijn en zelf geïnstalleerd mogen worden. 

Bij zakelijke aankoop van thuisbatterijen (via een BV bijvoorbeeld) en privé-installatie geldt geen dekking in de "alles-in-1-polis"". 

Voor particulieren die zelf willen handelen op de day-ahead-markt (dynamisch energiecontract) of via de onbalansmarkt (NextEnergy, Zonneplan) geldt het volgende. De batterij zal, net als destijds bij zonnepanelen (voor 2023), als particulier worden gekocht, zo staat het dan ook op de factuur. Dan ben je verzekerd via de “alles in 1 polis”. 

Na aanschaf meld je je aan voor de KOR omwille van BTW teruggave, dat heeft dan verder geen invloed op de verzekering. Bedankt Jeroen van Diesen voor deze aanvulling :)

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ✅ artikel 2

FBTO

Terwijl veel verzekeraars terughoudend waren, blonk FBTO uit met een helder en volledig antwoord op onze vragen. Ze merken bij FBTO een toenemende interesse in elektrische auto's, laadstations en thuisbatterijen.

Het volledige antwoord van FBTO was als volgt: 

Bij FBTO houden we nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en streven we ernaar onze verzekeringsproducten optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van onze klanten en de bijbehorende risico's.

Thuisbatterijen, indien geïnstalleerd door gecertificeerde bedrijven, zijn standaard opgenomen in de FBTO Woonverzekering. Het bezit van een thuisbatterij heeft geen invloed op de verzekeringspremie. De enige voorwaarde is dat de installatie door een gecertificeerd bedrijf gebeurt en dat de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden nageleefd zoals door het bedrijf aangegeven.

Schade aan of veroorzaakt door een thuisbatterij, als gevolg van een verzekerde gebeurtenis, wordt conform de polisvoorwaarden vergoed, mits voldaan is aan de gestelde eis. Dit is vergelijkbaar met de regeling voor zonnepanelen. Vooraf vragen we geen extra informatie of documentatie over de thuisbatterijen. Bij een schadeclaim kan echter aanvullende informatie of documentatie vereist zijn.

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ✅ artikel 2

Ohra / Nationale Nederlanden

Ohra behoorde tot de weinige verzekeraars die per e-mail een reactie gaf. Helaas konden ze (nog) geen concreet antwoord geven. 

Ze lieten weten: "Nationale Nederlanden is momenteel met dit onderwerp bezig en geeft hier verdere invulling aan. Daarom kunnen we nu geen inhoudelijk antwoord geven."

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ❌

Inshared

Het duurde even maar Inshared kwam uiteindelijk ook met een duidelijk antwoord op onze vragen. Bij brandschade zal altijd de oorzaak worden bekeken, waaronder de constructie en installatie van een thuisbatterij. Een thuisbatterij heeft geen gevolgen voor de premie. 

De installatie moet door een erkend installateur worden uitgevoerd en conform aanbevelingen van de leverancier. Er zijn verder geen specifieke eisen aan de locatie van de thuisbatterij. 

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ❌

Klaverblad

Bij Klaverblad was het niet direct duidelijk wat mijn vraag was. Uiteindelijk kregen we het volgende te horen: "Zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen zijn gedekt onder onze royale woonhuisverzekering, mits op het dak bevestigd." Na doorvragen bleek plaatsing op zolder ook acceptabel.

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ❌

ASR

De klantenservice van ASR had in eerste instantie geen antwoord. Na een verbroken verbinding en een nieuwe poging bleek dat thuisbatterijen standaard onder de opstalverzekering vallen, maar niet specifiek in de polisvoorwaarden worden genoemd. 

Wel moet een erkend installatiebedrijf de installatie uitvoeren.

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ❌

ANWB (en dochteronderneming Unigarant)

Zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen (indien op eigen grond) en thuisbatterijen zijn bij ANWB (en Unigarant) standaard meeverzekerd. Dit zal binnenkort, aangezien over dit onderwerp regelmatig vragen worden gesteld, in de polisvoorwaarden verduidelijkt gaan worden. 

ANWB is aan het onderzoeken hoe ze beter inzicht kunnen krijgen in de risico's op schade aan duurzame installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. ANWB verwacht dat door afschaffing van de salderingsregeling de vraag naar bijvoorbeeld thuisbatterijen fors zal toenemen. Het kabinet nwil de salderingsregeling tussen 2023 en 2031 afbouwen.

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ❌

Allianz Direct

Bij Allianz Direct valt alles wat vastzit aan het huis onder de opstalverzekering. Een thuisbatterij is dus meeverzekerd. Er zijn geen aanvullende eisen voor installatie of plaatsing. 

De klantenservice gaf als volgt respons: "Thuisbatterijen vallen in dezelfde categorie als zonnepanelen en omvormers, hoewel dit nog niet in onze polisvoorwaarden staat."

Staat er iets in de polisvoorwaarden over thuisaccu's: ❌

We krijgen nog niet heel veel vragen rondom thuisbatterijen. Ons advies: installatie door een erkende installateur.
Raoul - Senior verzekeringsadviseur Promovendum

Wat vindt het verbond van verzekeraars?

In de energietransitie spelen thuisbatterijen een steeds grotere rol, iets waar ook verzekeraars aandacht aan besteden. Elias van Hees, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, benadrukt dat ondanks de toename van thuisbatterijen het aantal branden, waarvan is vastgesteld dat het door een thuisaccu komt, relatief laag blijft.

Desondanks is veilige plaatsing of installatie essentieel. Verzekeraars ondersteunen de energietransitie, maar veiligheid blijft een cruciaal aandachtspunt. "Verzekeraars dragen bij aan de energietransitie, maar hameren er wel op dat dit veilig gebeurt", aldus Van Hees.

Rond de installatie van thuisbatterijen bestaan specifieke aanbevelingen van leveranciers en aanbevelingen voor plaatsing. Verzekeraars kunnen eisen stellen aan de veiligheid van de installatie, inclusief het laten plaatsen door erkende installateurs. 

Hoewel de exacte richtlijnen en verplichtingen per verzekeraar verschillen, is er een groeiende focus op veilige producten en installaties. De branche werkt aan regelgeving en certificering om het risico op brand te minimaliseren. Zoals Van Hees aangeeft, kan verplichte certificering van installateurs helpen om de installatie van thuisbatterijen veiliger te maken.

Verplichte certificering van installateurs kan bijdragen aan het veiliger installeren van thuisaccu's.
Elias van Hees, woordvoerder Verbond van Verzekeraars

Hoe vind je een vakbekwame installateur voor jouw thuisbatterij?

Het Verbond van Verzekeraars is duidelijk. Laat je nieuwe thuisaccu installeren door een vakbekwame installateur. Doe dit dus ook. Om problemen achteraf te voorkomen. Verzekeraars kunnen bij calamiteiten facturen van installaties opvragen. Bewaar je facturen dus altijd goed (bijvoorbeeld digitaal).  

Hoe kom je aan een vakbekwame thuisbatterij installateur? 

Dat is een goede vraag. Iedere “Jan Doedel” kan zich immers installateur noemen en zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is een vrij beroep. Er zijn wel een paar zaken waar je rekening mee kunt houden als je een vakbekwaam installateur zoekt. 

 1. Zoek op https://echteinstallateur.nl/vind-een-vakbekwame-installq-installateur/ naar een installateur bij je in de buurt.
 2. Kijk op https://www.technieknederland.nl/ledenzoek-resultaat  of installateur is aangesloten bij de branche organisatie.
 3. Vraag het installatiebedrijf of deze is aangesloten bij de gedragscodes voor installerende bedrijven
 4. Zoek naar reviews van eerdere klanten op Google of Trustpilot
 5. Vraag jouw beoogde installateur naar eerdere projecten

Let op! Er zijn helaas veel installatie-bedrijven die weinig kennis van zaken hebben. Deze adverteren vooral op internet, hebben mooie praatjes en laten je doen geloven dat ze de beste keuze voor jou zijn. Trap hier niet in. Teken nooit iets als je een slecht gevoel hebt. Ga voor kwaliteit, ook al is dit vaak iets duurder. 

Wat is een thuisbatterij?

Met een thuisbatterij, ook wel thuisaccu genoemd, kun je (zelf opgewekte) elektriciteit bewaren voor later gebruik. 

Deze batterij wordt meestal op een vaste plek in of aan je huis bevestigd. Denk aan een kelder, zolder, carport, schuur, hal of installatie ruimte. Een thuisbatterij kun je vaak op een later moment uitbreiden in capaciteit. 

beste plaats thuisbatterij in huis Een thuisbatterij kan je op verschillende plekken plaatsen.

Kan een thuisbatterij brand veroorzaken?

Ja. De kans op brand als gevolg van het plaatsen van een thuisbatterij is laag is, maar niet uitgesloten. Zo blijkt ook uit cijfers van Stichting Salvage die namens gezamenlijke brandverzekeraars eerste hulp biedt aan gedupeerden van onder andere brand. 

Brand veroorzaakt door thuisbatterijen, in percentage van het totaal.
🔥 2023 (nog niet bekend)
🔥 2022: 4,1%
🔥 2021: 4,7%
🔥 2020: 3,7%
🔥 2019: 2,5%
🔥 2018: niet bekend
🔥 2017: niet bekend

stichting salvage brand thuisbatterij 2022 Bron: https://stichtingsalvage.nl/wp-content/uploads/2023/03/Jaaroverzicht_2022_Stichting_Salvage_080323_internet.pdf

Hoe kan er 🔥 brand ontstaan door een thuisbatterij?

Het is goed om te begrijpen dat thuisbatterijen, zoals lithium-ionbatterijen, potentieel brandgevaarlijk kunnen zijn onder bepaalde omstandigheden. Oorzaken zijn onder andere…

 • Batterijkwaliteit
  De kwaliteit van de gebruikte batterijen en hun fabricageprocessen is van groot belang. Batterijen van lagere kwaliteit of slecht geassembleerde batterijen kunnen een hoger risico op problemen opleveren.
 • Overladen of oververhitting
  Als een thuisbatterij overladen raakt of oververhit raakt, kan dit leiden tot thermische instabiliteit en uiteindelijk tot brand. Dit kan optreden als de batterij niet goed is ontworpen of als de laad- en ontlaadprocessen niet goed worden geregeld.
 • Fysieke schade
  Fysieke schade aan de batterij, zoals puncties, doorboringen of ernstige impact, kan leiden tot interne kortsluiting en een verhoogd risico op brand.
 • Slechte installatie
  Een onjuiste installatie van de thuisbatterij, inclusief onjuiste bedrading of onvoldoende ventilatie, kan het risico op oververhitting vergroten.
 • Extreme omgevingsomstandigheden
  Extreme temperaturen kunnen de prestaties van de batterij beïnvloeden en in sommige gevallen leiden tot oververhitting.

Om het risico op brand of brandgevaar te minimaliseren, is het belangrijk om thuisbatterijen volgens de voorschriften en instructies van de fabrikant te installeren. 

Dus, een algemene conclusie:

 1. Kies een betrouwbare en gecertificeerde batterijleverancier
 2. Zorg voor een installatie door gekwalificeerde professionals en/of erkende installateur
 3. Volg installatie- aanbevelingen en veiligheidsrichtlijnen vanuit de leverancier
Jeroen Bakker
Over de auteur van dit bericht
Jeroen Bakker
Enthousiasteling

Deze trotse en sportieve Groninger heeft verregaande interesse in duurzaamheid, energie en domotica. Hij is mede-eigenaar van B2Design en maakt shuffleboards met de drie broers van Tafelsmaak.